Tellitud kursused ja koolitused

Tellitud kursuste ja koolituste

planeerimisel eeldatakse koostööpartnerina organisatsiooni või kollektiivi, kus ollakse huvitatud oma töötajate või liikmete headest suhetest, nende kõrgest eneseteadlikkusest, meeskonnatööst, meeldivast atmosfäärist ning oskusest probleemide ja konfliktidega edukalt toime tulla.

Kursused ja koolitused planeeritakse läbirääkimistes koostööpartneriga tema konkreetseid vajadusi ja soove arvesse võttes. Grupi suuruseks on 10-12 inimest.