Individuaalne psühholoogiline nõustamine

Individuaalne psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustaja juures saab psühholoogilist abi iseenda isiksuse, suhete, elusündmuste ja elumuutustega seotud probleemide puhul ning kergemate psüühiliste häirete (depressiivne meeleolu, ärevus, foobia) korral.

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on aidata klient tema isikupära, vajadusi ja keskkonda arvestades parimale võimalikule toimetuleku tasemele. Selleks tutvub psühholoogiline nõustaja esmalt kliendi olukorraga, analüüsib seda koos kliendiga ning aitab välja selgitada sisemisi ja väliseid ressursse muudatuste esilekutsumiseks kliendi tunnetes, mõtetes ja käitumises ning teda ümbritsevas suhetekeskkonnas. Psühholoogiline nõustaja abistab ja toetab klienti selgusele jõudmisel iseendas, alternatiivsete lahenduste ja arenguvõimaluste otsimisel ning valikute tegemisel.

Psühholoogilise nõustamise üks alustalasid on usalduslik koostöösuhe nõustaja ja kliendi vahel. Kõik nõustamisseanssidel räägitu on konfidentsiaalne.

Individuaalne nõustamine võib sõltuvalt kliendi probleemi olemusest ja kliendi motiveeritusest piirduda mõne seansiga või kujuneda pikemaajaliseks koostöösuhteks. Individuaalse nõustamise seansside sagedus sõltub kliendi ja nõustaja kokkuleppest, tavapäraselt on see 1 kord nädalas.

Seanss kestab 60 minutit ja maksab 60.- eurot. Mingisugusegi kestva muutuse esilekutsumiseks soovitan läbida vähemalt lühiteraapia, mille pikkus on 12 seanssi. Tihedusega kord nädalas jaguneb lühiteraapia kolme kuu peale. Ühekorraga makstes on lühiteraapia hinnaks 660.- eurot (55.- eurot kord ehk üks seanss tasuta!).

Pikemaajalise koostöösuhte puhul võimalikud erikokkulepped kliendiga.