Paarisuhte puudumine

Paarisuhte puudumine

Kui inimene tunneb ennast üksikuna ja soovib siiski paarisuhet, siis on võimalik koos terapeudiga arutleda selle üle, miks inimene on üksi? Millised ootused oleks tal oma potentsiaalsele partnerile? Millised ressursid on temas endas, mida ta oleks valmis panustama paarisuhtesse? Kas on mingeid hirme seoses võimaliku suhtesse astumisega? Nende teemadega tegeletakse individuaalteraapias. Kindlasti ei ole terapeudil kellelegi kohe sobivat partnerit välja pakkuda, küll aga võib neist arutleludest sündida kliendi valmisolek paarisuhte tekkimiseks koos selge teadmisega, mida klient ise soovib ja mida tal on tulevasele partnerile vastu pakkuda.

Kehtib individuaalse nõustamise hinnakiri.