Abielueelne sobivuse hindamine

Abielueelne sobivuse hindamine

Partneri valik. Partnerivaliku teooriad rõhutavad nii homogeensust – abiellutakse enda sarnasega, kui heterogeensust – otsitakse endast erinevat.

Kui partneritel on sarnane taust, väärtushinnangud, huvid, huumorisoon jne., siis on kerge tekkima nn. omainimesetunne juba esimesel kohtumisel. See toob kaasa samalaadsete tegevuste nautimise, naerdakse samade naljade peale, imetletakse samu asju, olukordi ja inimesi. Sarnasused sillutavad teed sarnastele otsustele, kasvõi selles osas, mitu last peaks perekonnas olema, kas elada linnas või maal, kas käia tööle auto või jalgrattaga?

Erinevused on samuti vastastikkuse tõmbe allikaks. Seksuaalne tõmme baseerub mehe ja naise kehalisel erinevusel ja õnnelikul viisil, kuidas need kehad omavahel sobivad. Vestlust elavdavad eriarvamused, erinevad huvid, rollierinevused – kui üks soovib olla kodus ja lapsi kasvatada, teine aga raha teenida, siis sel juhul soodustavad rollierinevused koostööd ja vähendavad konkurentsi.

Nii sarnasused kui erinevused võivad olla kinnituseks sobivusele.

Samamoodi võivad erilise tõmbe aluseks olevad sarnasused ja erinevused saada sobimatuse allikaks.

Suhte alguses ignoreeritakse sobimatusi või lepitakse nendega selleks, et suhe ei puruneks. Paljud sarnasused ja erinevused, mis polnud olulised tutvumise ajal, muutuvad oluliseks hiljem. Näiteks kui üks partneritest on väga ekstravertne ja teine pigem introvertne, siis alguses võib see olla imetlust esile kutsuvaks tõmbeallikaks, teineteist tasakaalustavaks. Hiljem soovib üks partneritest, et kodu oleks vaikne ja rahulik koht, mitte läbisõiduhoov. Teisele partnerile võib tunduda, et isegi kabelis on rohkem elu!

Sobimatus on paarisuhtesse n.ö. sisse kodeeritud (tulenevalt erinevatest päritoluperekondadest, geneetilistest eeldustest jne.). Paljud paarid tulevad sellega hästi toime. Osad sobivad paremini, osad halvemini. Need paarid, kellel on sobimatusi vähem ja need on ka vähem tõsised, on suurem tõenäosus pikaajaliseks rahuldustpakkuvaks suhteks.

Kui partneritel on huvi hinnata oma võimalikku sobivust perekonna loomiseks ja pikaks kooseluks, siis andke endast teada. Ja järeldused oma sobivuse kohta teevad ikka partnerid ise, terapeut on ainult teejuhiks.

Kehtib paariteraapia hinnakiri.